2000m2 cây lâu năm, xe hơi gần tới đất, cách đường Bà Xán 50m.

1 Mã bất động sản: 2183
2 Khu vực:
3 Loại bất động sản:
3 Giá: 2.2 tỷ
4 Ngày đăng tin: 07-04-2021

Thông tin BDS

Hàng nhỏ cho ace mới đầu tư.

2000m2 cây lâu năm, xe hơi gần tới đất, cách đường Bà Xán 50m.

Giá chốt 2.2 tỷ.

Thông tin liên hệ

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY