• Bán Đất Cần Giờ – Tư vấn đầu tư bất động sản – Dự án lấn biển Vinhomes

    Bảng giá đất huyện Cần Giờ 2021

     Bảng giá đất huyện Cần Giờ đã được UBND thành phố ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020, trong đó giá đất tại các trục đường.