Đất nông nghiệp là gì? Lên thổ cư đất nông nghiệp Cần Giờ?

Đất nông nghiệp Cần Giờ là gì? Đất nông nghiệp có sổ đỏ không?

Đất nông nghiệp có xây nhà được không? Tách thửa được không? Lên thổ cư bao nhiêu tiền? Và rất nhiều vấn đề xoay quanh đất nông nghiệp mà mọi người quan tâm.

Phân loại đất theo luật đất đai Việt Nam?

Theo Luật đất đai 2013 thì đất được chia làm 3 nhóm chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng.

Đất nông nghiệp là gì? Đất nông nghiệp có sổ đỏ không? Đất nông nghiệp có xây nhà được không? Đất nông nghiệp tách thửa được không? Đất nông nghiệp lên thổ cư bao nhiêu tiền?

Đất nông nghiệp gồm những loại nào?

Theo mục đích sử dụng, nước ta chia đất sản xuất nông nghiệp gồm những loại: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm,đất rừng sản xuất,đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng,đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác.

Đất nông nghiệp khác là gì?

Theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013, đất nông nghiệp khác bao gồm:

– Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác nhằm mục đích phục vụ cho trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất.

– Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm, gia súc và các loại động vật khác được pháp luật cho phép.

– Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.

– Đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Có nên mua đất nông nghiệp không?

Đất nông nghiệp được quy hoạch mục đích sử dụng đất là đất ở sẽ chuyển được thổ cư. Cho nên, các nhà đầu tư bất động sản có thể mua những sản phẩm này rồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành thổ cư thu lời. Tuy nhiên cũng có những khu vực chưa có quy hoạch sử dụng đất, các nhà đầu tư có thể mua với giá rẻ hơn. Tuy nhiên khi có quy hoạch chi tiết thuộc khu có thể chuyển mục đích sử dụng đất thì lợi nhuận sẽ rất nhiều. Ngược lại nếu khu đất rơi vào khu vực quy hoạch làm trường học, công viên thì khả năng chỉ thu hồi vốn. Các nhà đầu tư nên cân nhắc

Lưu ý khi mua đất nông nghiệp?

Thứ nhất, đất không có tranh chấp. Thứ hai, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Và đang trong thời hạn sử dụng đất. Các thủ tục khác phải theo quy định của Pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, mua đất nông nghiệp dự trữ mang nhiều rủi ro.

Đất nông nghiệp dự trữ là gì?

Đất dự trữ nông nghiệp được hiểu là đất nông nghiệp thuộc diện quy hoạch dự trữ của địa phương nhằm phục vụ cho nhu cầu mở rộng đất nông nghiệp trong tương lai và các mục tiêu phát triển của địa phương đó. Vậy nên loại đất này luôn thường trực khả năng bị thu hồi nên có nhiều rủi ro khi mua đất.

Đất nông nghiệp có vay ngân hàng được không?

Theo quy định, đất nông nghiệp vẫn có thể vay vốn ngân hàng được. Nếu đất nông nghiệp nằm ở vị trí mặt đường, người vay chứng minh được thu nhập tốt thì vẫn có thể vay thế chấp đất nông nghiệp tại một số ngân hàng. Nhưng không phải ngân hàng nào cũng chấp thuận. Hơn nữa, giá trị thực tế của đất nông nghiệp không bằng đất Thổ cư.

Hiện nay, chỉ có một số ngân hàng chấp nhận cho vay thế chấp sổ đỏ đất nông nghiệp như ngân hàng Agribank, MB, Nam Á bank…

Đất nông nghiệp xây nhà được không? Đất nông nghiệp có được tách thửa được không?

Theo pháp luật Việt Nam, người dân không được xây nhà ở trên đất nông nghiệp, chỉ được xây dựng nhà ở trên đất ở. Đất nông nghiệp không được phép xây nhà ở hay bất cứ công trình nào khác không phù hợp với mục đích nông nghiệp. Cho nên, nếu xây nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp thì sẽ bị phạt theo quy định pháp luật.

Đất nông nghiệp có thể tách thửa nhưng phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật. UBND cấp tỉnh sẽ đưa ra quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất và mỗi địa phương sẽ có một quy định khác nhau. Ở Cần Giờ diện tích tách thửa tối thiếu với đất trồng cây hằng năm và đất lúa là 500m2, các loại đất nông nghiệp khác là 1000m2. Tuy nhiên có sự thay đổi từng thời kỳ, nhà đầu tư cần hết sức lưu ý.

Có nên mua đất nông nghiệp sổ chung?

Việc mua nhà chung sổ tồn tại rất nhiều bất cập và rủi ro mà người bán và người mua đều có thể gặp phải. Ngoài những vấn đề khó khăn về thủ tục tách sổ, người mua có thể gặp trở ngại về nhiều thứ. Ví dụ, vấn đề khó thế chấp ngân hàng, đất chung sổ khó chuyển nhượng, đặc biệt là dễ bị lừa đảo…

Đất phi nông nghiệp là gì? Đất nông nghiệp muốn lên thổ cư?

Đất phi nông nghiệp là đất không được sử dụng với mục đích làm nông nghiệp. Bao gồm đất ở và các loại đất với mục đích khác như đất xây dựng trụ sở, cơ quan, mục đích quốc phòng, an ninh….và không thuộc các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng.

Trước khi định chuyển mục đích sử dụng đất thì phải rõ thửa đất có nguồn gốc sử dụng mục địch gì và có khả năng chuyển đổi không.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND quận ( huyện) nơi có đất nông nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Người dân nên trực tiếp lên UBND (quận) huyện để hỏi rõ về kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, để xem địa phương mình đang có đất nông nghiệp có nằm trong diện quy hoạch không.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất muốn chuyển đổi để được giải quyết theo thẩm quyền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ (dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất là khoản tiền nhiều nhất khi chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở).

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở được tính như sau:

 “Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Bước 4: Nhận kết quả

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian giải quyết không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Vấn đề về thời hạn sử dụng đất 50 năm?

Thông thường, thời hạn giao đất, công nhận quyền sở hữu đất đối với cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm. Sau khi hết thời hạn sử dụng 50 năm sẽ được đăng ký gia hạn. Thông thường thủ tục gia hạn rất đơn giản và gần như 100% hồ sơ gia hạn sẽ được tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên nếu chủ sở hữu vượt quá hạn điền hoặc nhà nước có kế hoạch sử dụng khác cho lô đất thì sẽ không được gia hạn. Do đó nhà đầu tư cần lưu ý.

Cần Giờ nhiều tiềm năng đầu tư bất động sản.

Hiện nay người kinh doanh bất động sản mua đất nông nghiệp có thể chuyển đổi sang thổ cư để đầu tư rất nhiều. Trong đó, đất nông nghiệp Cần Giờ, đất vườn Cần Giờ rất được quan tâm.Thông tin Bán đất nông nghiệp Cần Giờ giá rẻ hiện rất nhiều. Nhưng trước khi đầu tư, mọi người phải tìm hiểu kỹ về phấp luật hiện hành và kế hoạch quy hoạch tại địa phương để không gặp rủi ro nhất định…. Mua đất nông nghiệp phần lớn mong chờ vào việc chuyển thổ cư. Tuy nhiên phần lớn đất nông nghiệp Cần Giờ chưa có quy hoạch chi tiết. Do đó có khả năng sẽ rơi vào đất giao thông, đất cây xanh sau khi có quy hoạch. Nhà đầu tư nên hết sức thận trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *