• Chuyển mục đích sử dụng đất và thủ tục?

    Chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện đi kèm? [toc] Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất và các bước tiến hành như.

  • Bảng giá đất Cần Giờ 2021

    Bảng giá đất Cần Giờ đã được UBND thành phố ban hành theo  Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 01 năm 2020, trong đó giá đất tại các trục đường như Rừng Sác hay Đào Cử đứng đầu mức giá, cao nhất không quá 1,8 triệu đồng/m2. So với.